Escrivá proposa que els autònoms facilitin una previsió d’ingressos en el moment de donar-se d’alta en la Seguretat Social

La Seguretat Social està preparant un reial decret que modifica diversos reglaments que regulen el sistema, com a avantsala de la futura llei que reformarà el sistema de cotització dels treballadors autònoms i que ara que discuteix aquest departament amb els agents socials i les organitzacions del col·lectiu. El ministeri d’Inclusió, que dirigeix José Luis Escrivá, ha sotmès a consulta pública aquest reial decret que, entre altres coses, proposa que els autònoms facilitin una previsió d’ingressos en el moment de donar-se d’alta en la Seguretat Social o que puguin modificar la seva base de cotització fins a sis vegades l’any, enfront de les quatre actuals.

Aquest decret, persegueix una cosa poc habitual i és modificar un reglament previ al fet que s’aprovi la llei que es pretén desenvolupar, ja que, segons el text normatiu, l’objectiu de la norma és facilitar l’establiment del nou sistema de cotització en funció d’ingressos reals, la negociació dels quals continua oberta i amb poca aparença de tancar-se de manera immediata. Si bé, en l’última reunió les parts van acordar renunciar a una implantació progressiva del nou sistema al llarg de nou anys i començar «provant» amb un canvi del sistema a tres anys i després avaluar com seguir, la qual cosa podria aplanar el terreny de l’acord.

El text, sotmès a consulta recull, a més, la intenció d’agilitzar la tramitació de les altes i les baixes dels autònoms a la Seguretat Social per mitjans electrònics. Concretament, s’indica que «els treballadors hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics que preveuen obtenir per la seva activitat econòmica o professional» aquest exercici en el moment de sol·licitar la seva alta en el Règim especial de treballadors per compte propi (RETA).

A això afegeix que «les dades indicades possibilitaran la futura implantació d’aquesta nova forma de cotització per rendiments respecte als diferents col·lectius de treballadors per compte propi». A més, el projecte planteja un termini transitori per a aquests canvis fins a 2023 per a aquests canvis, d’acord amb el futur projecte normatiu que creï el futur sistema de cotització.

La primera reacció de les associacions d’autònoms a aquesta norma en audiència pública ha arribat del president de l’associació LLIGA, Lorenzo Amor, qui ha acusat el Govern de «començar la casa per la teulada», ja que segons ha criticat, «ha sortit a audiència pública un reglament de la llei que modificarà les quotes malgrat que la llei encara s’està discutint en el diàleg social i ni tan sols ha entrat en el Parlament».

(Cinco Días, 24-05-2022)

Com podem ajudar-te?

Necessites un pressupost? En cas de dubte estarem encantats de parlar amb tu.