Assessoria Fiscal

Ens encarreguem de gestionar la seva empresa perquè vostè es dediqui pel cap alt important, el seu negoci. Som la seva assessoria fiscal i comptable i realitzem declaració de renda a Sant Cugat.

Els nostres serveis d'assessorament fiscal i comptable

 • Autònoms.
 • Societat Limitada.
 • Societat Anònima.
 • Societats Professionals.
 • Associacions i Entitats sense Ànim de Lucre.
 • Societats Civils.
 • Comunitats de Béns.
 • Declaració Renda.
 • ROI y VIES.
 • Intrastat.
 • IVA en operacions internacionals.
 • IRNR en Societats.
 • Importació y Exportació.
 • Requeriments d’Informació.
 • Procediment de Gestió Tributària.
 • Procediments d’Inspecció.
 • Reposició en Via Administrativa.
 • Tribunal Econòmic Administratiu.

Assessoria Fiscal Particulars

L’ajudem a gestionar la liquidació dels Impostos que està obligat a presentar per a complir amb les seves obligacions fiscals. Fem la declaració de la renda.

 • Impost de la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre la Renda de No Residents.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Imposat de Transmissions Patrimonials.
 • Planificació Fiscal de Patrimonis.

Assessoria comptable

És important que els comptes de cada empresa reflecteixin una imatge fidel de patrimoni i situació financera, per això, l’ajudem a aconseguir que la seva comptabilitat financera sigui el seu millor instrument de control i gestió duent a terme un assessorament comptable conforme les normes legals vigents.

Oferim solucions a mida que permeten:

 • Elaboració del cicle comptable complet des de l’obertura de l’exercici fins al tancament comptable.
 • Comptabilització dels seients tècnics associats a les operacions de l’empresa, així com dels seus moviments bancaris.
 • Assessorament permanent en la gestió de la comptabilitat, podent emetre informes periòdics que permetin avaluar de manera comparativa l’evolució del seu negoci.
 • Anàlisi economicofinancera i disseny dels estats financers proporcionats per la comptabilitat.
 • Elaboració i legalització de llibres oficials de comptabilitat.
 • Formulació i Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil corresponent. 
 • Comptabilitat de costos per a la presa de decisions.
 • Comptabilitat d’entitats sense fins lucratius.
 • Anàlisi de projectes d’inversió i elaboració d’estratègies de finançament.
Com podem ajudar-te?

Necessites un pressupost? En cas de dubte estarem encantats de parlar amb tu.

Fiscal i comptable

Assessoria fiscal i comptable per a empreses i treballadors autònoms – Declaració de Renda

read more
Assessoria laboral

Assessoria per a empreses i autònoms, especialitzats en prestacions a la SS.

read more
Vehicles i transports

Per a professionals del transport, tràmits de vehicles, canvi de nom i targeta de transport.

read more
Altres serveis

Assessorament a particulars, jurídic i consultoria. Assegurances de la llar, automòbil i per a empreses.

read more
Vehicles i transports

Per a professionals del transport, tràmits de vehicles, canvi de nom i targeta de transport.

read more
Altres serveis

Assessorament a particulars, jurídic i consultoria. Assegurances de la llar, automòbil i per a empreses.

read more